Hlavové složení od firmy  NUKE PROOF pro rok 2011 se rozlišuje podle:

1. Vniřního průměru hlavové trubky  - 34 mm,44 mm a 50 mm.

2. Výška vnější horní a dolní misky - EE-obě misky jsou vyžší , II-obě misky jsou nízké, IE-horní miska je nízká,spodní miska je vyžší.

3. Podle typu vidlice: SS-standartní vidlice 1 1/8" , TS-zúžená vidlice 1 1/8"-1/5", OS-zesílená vidlice 1,5".